Ochrana osobních údajů

V současné době nechtějí lidé zadávat na různých webech své osobní údaje. Bojí se toho, že jim začne následně chodit spousta nesmyslných e-mailů. Chtě bych vás proto ujistit že já zpracovávám vaše zadané osobní údaje v souladu s GDPR.

Rozhodně vás nebudu svými e-maily otravovat často. Pokud vám něco e-mailem pošlu, budu se vždy snažit poslat vám jen důležité informace. Navíc, budete mít možnost kdykoliv možnost zasílání e-mailu zrušit.

Následující podmínky zpracování osobních údajů jsem povinen mít na svém webu. Přesto je mým cílem řídit se spíše lidským a morálním přístupem zbytečně vás neotravovat.

Provozovatel webu (správce osobních údajů)
Provozovatelem tohoto webu a správcem osobních údajů je Peter Ozogán, Chotyně 226, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 10426531, veden v evidenci Živnostenského odboru města Liberec. Určuji proto, jak jsou vaše osobní údaje zpracovány a za jakým účelem. Kontaktní email: petr@ozogan.cz

Webové stránky
Pro propagaci svých služeb využívám několik webových stránek (webů). Bez ohledu na to, na které webové stránce se zaregistrujete, můžete následně dostat upozornění na obdobné informace zveřejněné na některé mé jiné web stránce (některé z nich nemusí být nyní plně funkční):

www.Ozogan.cz

www.PruvodcePodnikatele.cz

www.NovePodnikani.cz

www.ProdejniWeb.cz

www.UdelatWeb.cz

www.StavebniceWebu.cz

www.Vyzva100dni.cz

www.SalesFunnel.cz

www.OnlineProdukty.cz

www.NatocitVideo.cz

www.KurzPodnikani.cz

Prohlášení
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce. Určuji proto, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří provozují některé aplikace.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, jsou následně zpracovávány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízením EU 2016/679. (GDPR).

Vaše osobní údaje zpracovávám jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti, nebo uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů. Rovněž vás budu podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj.

Umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů
Použitím zaškrtávacího políčka u formuláře pro zadání osobních údajů jste si zvolili, jaké informace si přejete odebírat. To se dá kdykoliv změnit, kdykoliv se můžete odhlásit.

Potvrzení e-mailu s potvrzovacím odkazem beru jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi.

Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení (odvolání souhlasu)
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jen tehdy, jste-li můj zákazník (na základě oprávněného zájmu), nebo v případě vašeho potvrzeného souhlasu. Odhlásit se přitom můžete kdykoliv prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu, případně písemně na můj e-mail petr@ozogan.cz.

Účely zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zaznamenávám a ponechávám si po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování, nebo pokud není v následujících případech uvedeno jinak.

Vaše osobní údaje zpracovávám z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, číslo účtu, popř. telefon potřebuji a využívám k plnění smlouvy (zaslání objednaného produktu, nebo zaslání přístupových údajů do aplikace).

Vedení účetnictví
Pokud jste si pořídili některý z placených produktů, zpracovávám Vaše fakturační údaje, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Tyto údaje jsem povinen uchovávat po dobu 10 let.

Marketing, zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na jaký odkaz kliknete v e-mailu, kdy jej nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu k zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od jeho udělení. Souhlas mi vyjádříte tzv. Double opt-in potvrzením (kliknutím na odkaz zaslaný na váš e-mail). Toto potvrzení je jasným vyjádřením vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

V obou případech můžete tento souhlas kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém mém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení vašeho souhlasu. Váš souhlas s tímto druhem marketingu lze samozřejmě kdykoli odvolat a to prostřednictvím mého kontaktního emailu.

Fotografická dokumentace, reference
Pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Komentáře na webu
Pokud zadáte na mém webu komentář, zaznamenají se vámi zadané údaje, dále vaše IP adresa návštěvníka. Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému může být zobrazen u vašeho komentáře váš profilový obrázek služby Gravatar.

Rozsah zpracovávaných údajů
Při návštěvě mých webových stránek může být zaznamenána standardním způsobem IP adresa, přidělená vaším poskytovatelem, www stránka, ze které přicházíte, jednotlivé navštívené stránky mého webu a datum a délka vaší návštěvy.

Další osobní údaje (jméno, email atd.) jsou zaznamenány jen v případě, že mi je sami sdělíte v rámci registrace na webu, nákupu produktů, soutěží nebo vyplněním formulářů a anket.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak. Osobní údaje pro zasílání obchodních sdělení zpracovávám po dobu 5 let od poslední objednávky nebo od udělení souhlasu. Totéž platí také pro pokročilý marketing, pokud k němu udělíte souhlas.

Zpracování Cookies
Pro sledování preference návštěvníků na webu, abych mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky, využívám Cookies. Jsou to malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk počítače. To vede k usnadnění vaší navigace na mém webu a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky.

Cookies se mohou také využít ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili mé stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Dělám vše proto, abych vámi svěřené údaje zabezpečil proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu a zneužití nepovolaných osob.

Předání osobních údajů třetím osobám
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací dalších zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb:
* WEDOS Internet, a.s.,Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708 (webové stránky – Wedos)

Marketing a zákaznická podpora:
* SmartEmailing, SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, IČO: 29210372 (komunikace s klienty a návštěvníky webu, rozesílání newsletteru, zasílání zakoupených elektronických produktů)

* Mailer Lite, Paupio 46, Vilnius, Lithuania (komunikace s klienty a návštěvníky webu, rozesílání newsletteru, zasílání zakoupených elektronických produktů)

Fakturace a účetnictví:
* FAPI Business s.r.o., Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno, IČO: 07671563 (ojednávky a fakturace)

Analytické nástroje:
* Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (statistika návštěvnosti)

* TOPlist s.r.o., nám. Dr. Václava Holého 1054/13, 180 00 Praha 8, IČ: 27204171 (statistika návštěvnosti)

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít také další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Při výběru budu dbát na zabezpečení a kvalitu zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte mě.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, proč a jak pracovávám jaké vaše osobní údaje.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete možnost využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, nebo se domníváte, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, kdy musím například evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V takovém případě mohu proto smazat jen ty údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na vámi zadaný e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud máte takové podezření, rozhodně bude rychlejší informovat o tom přímo mě, abych mohl co nejrychleji sjednat nápravu.

Mlčenlivost
Jsem povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Platnost zásad zpracování osobních údajů
V případě jakékoliv změny zásad zpracování osobních údajů, budou zde zveřejněny aktualizované zásady.

Výše uvedené zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 01/12/2018 (aktualizace 12/02/2020).